• May 17, 2019

  很高興被今天到東華三院余家潔紀念小學示範。很可愛的小學生。

 • May 12, 2019

  為香港校園加油💪

 • May 11, 2019

  HKFPVR base

 • May 4, 2019

  天氣不似預期,還好比賽可以完滿結束
  同學質素參差,還好決賽好精彩啊👏👏

 • May 4, 2019

  中學組八強決賽準備開始

 • May 4, 2019

  今日學界無人機比賽,分別有小學組及中學組參賽

 • Apr 24, 2019

  同學們加油

 • Apr 15, 2019

  5月4號
  全港中小學校際無人機比賽
  參賽學校32間小學 10間中學
  合共90名小機手

  #小機手 #兄弟歸位

 • Apr 13, 2019

  對無人機的熱愛

 • Apr 12, 2019
Call for enquiry